Đang thực hiện

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ APTECH

A: Tầng 2 khu giảng đường trường Đại Học Trưng Vương Xã Kim Long - Tam Dương - Vĩnh Phúc
H: 0962 489 787   |   T: 024 3662 8987   |   E: aptech@dhtv.edu.vn 
Hỏi đáp

Nếu đang học mà muốn đổi giờ học thì có được không? 

10:06   13/03/2019
Trong một học kỳ, mỗi sinh viên có thể yêu cầu đổi giờ học tối đa 2 lần nhưng phải được sự đồng ý và tuân theo sắp xếp của các trung tâm.
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
Họ và tên*
 
Số điện thoại*
 
Email
 

APTECH TOÀN CẦU

LIÊN HỆ

Website thuộc quyền sở hữu của APTECH Vĩnh Phúc
Copyright © 2019 - VINH PHUC APTECH