Đang thực hiện

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ APTECH

A: Tầng 2 khu giảng đường trường Đại Học Trưng Vương Xã Kim Long - Tam Dương - Vĩnh Phúc
H: 0962 489 787   |   T: 024 3662 8987   |   E: aptech@dhtv.edu.vn 
Hỏi đáp

Học phí APTECH là bao nhiêu?

10:05   13/03/2019
"Sinh viên tham gia học tại Hệ thống đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech chỉ đóng duy nhất tiền học phí và lệ phí giáo trình, ngoài ra sẽ không phát sinh thêm bất kỳ khoản phí nào. Học phí 4 kỳ: 65.204.000 VNĐ. Lệ phí giáo trình cho 4 kỳ học: 1.800.000 VNĐ."
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
Họ và tên*
 
Số điện thoại*
 
Email
 

APTECH TOÀN CẦU

LIÊN HỆ

Website thuộc quyền sở hữu của APTECH Vĩnh Phúc
Copyright © 2019 - VINH PHUC APTECH